Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00442.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Τηλέφωνα : 2423065343
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.