Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02182.01.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ