Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΡΥΣΤΑΛΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01360.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423066046
ΧΡΥΣΤΑΛΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΔΗΜ.