Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02256.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : Πλατανίδια, 38500
Τηλέφωνα : 2428094331
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ