Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01373.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 15
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Τηλέφωνα : 2428093418
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘ.