Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ συζ. ΧΑΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.1Κ.00745.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 14
Κλίνες : 29
Διεύθυνση : ΜΥΛΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37009
Τηλέφωνα : 2423091587
ΚΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ συζ. ΧΑΡ.