Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.01290.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37009
Τηλέφωνα : 2423091463
ΚΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ