Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΛΕΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ συζ. ΠΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02390.01.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΚΑΤΗΧΩΡΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428099450
ΚΟΛΕΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ συζ. ΠΑΝ.