Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01491.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428099071
ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ