Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΝΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.03240.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022253
ΚΟΝΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ.