Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΕΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00128.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423033022
ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΕΝ.