Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00551.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422091272
ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜ.