Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.03119.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 24220 91272
ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜ.