Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΗΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00411.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 15
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 33493
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΗΛ.