Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00119.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 242209133
ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Γ.