Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01750.01.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,
Τηλέφωνα : 2423033154
ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ