Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΡΝΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.02048.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 15
Κλίνες : 30
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022622
ΚΟΡΝΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ