Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.02706.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 15
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 22674
ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ