Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00306.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054200
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ