Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02849.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 4
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426032110
ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜ.