Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΩΣΤΙΟΥ ΖΩΗ συζ. ΕΥΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01210.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 22
Διεύθυνση : ΚΟΡΩΠΗ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022240
ΚΩΣΤΙΟΥ ΖΩΗ συζ. ΕΥΣΤ.