Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΘΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00665.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065462
ΚΟΘΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΙΩΑΝ.