Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΘΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02383.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 4
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065462
ΚΟΘΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝ.