Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.03546.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Τηλέφωνα : 24280 96102
ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ