Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.03174.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 65372
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ