Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01717.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Τηλέφωνα : 2421088821
ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΝΙΚ.