Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00227.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031609
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ν.