Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.02533.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΧΟΡΕΥΤΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 2426022457
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞ.