Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02547.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Τηλέφωνα : 2423022343
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡ.