Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.03101.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 71441
ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞ.