Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Δ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01781.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2423022089
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Δ.