Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00898.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031615
ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜ.