Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02624.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2421032171
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ