Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.10.00.02778.00.00
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2421032171
Fax : 2421035030
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ