Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.10.00.01829.00.00
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2421032171
Fax : 2421035030
ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΑΞ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ