Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.03207.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΛΑΥΚΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 65562
ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ