Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΞΥΡΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.3Κ.02360.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΑΦΕΤΕΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 33163
ΞΥΡΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ