Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΠΟΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.01023.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 11
Κλίνες : 25
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Τηλέφωνα : 2423054210
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΠΟΣΤ.