Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΛΑΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΣΤΑΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02346.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071286
ΛΑΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΣΤΑΜ.