Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.02085.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37005
Τηλέφωνα : 2423055346
ΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ