Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00388.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΑΛΤΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054470-54165
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κ.