Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΛΩΡΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00671.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2422041390
ΛΩΡΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΝ.