Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01518.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428099761
ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝ.