Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΝΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.4Κ.03125.00.00
Κατηγορία : 4
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 24260 31302
ΜΑΝΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ