Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01337.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092365
ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ