Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00127.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092504
ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ