Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΤΣΑ συζ. ΑΛΕΞ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.00293.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΜΟΥΡΕΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,
Τηλέφωνα : 2426031580
Web : http://www.felitsia.gr
e-mail : info@felitsia.gr
ΜΑΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΤΣΑ συζ. ΑΛΕΞ.