Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01374.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37009
Τηλέφωνα : 24230 91660
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ