Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00409.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071276
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ