Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00613.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 2426022731
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κ.